Col·lisió de dues gotes d'aigua, llum i color

Convocatòria: 

2a Convocatòria Gener

Fotografía: 

Col·lisió de dues gotes d'aigua, llum i color