Espai i llum

Convocatòria: 

1a Convocatòria Novembre

Fotografía: 

Espai i llum