FOTOBIBLIOART
Préstec de Fotografies
Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga

•  Què és FOTOBIBLIOART?  És un servei de préstec gratuït de fotografies d'artistes de l'associació AFTDAO de Berga. És sense ànim de lucre i només es fa amb l'objectiu d'impulsar la vida cultural i artística del nostre entorn.

•  Qui en gaudeix? Del préstec qualsevol persona major d'edat que tingui carnet de biblioteca.

•  En què consisteix? El préstec és d'una única fotografia durant 30 dies.

•  Com es poden triar les fotografies? El catàleg de totes les fotografies disponibles es pot consultar entrant al bolg de la Biblioteca: http://bibliotecadeberga.blogspot.com.es

•  Com són les fotografies? Són fotografies impreses sobre paper de qualitat Canson ®  Infinity Baryta Photographique 310 g/m² - Satinat, amb marcs de 40x50 de fusta i vidre. Totes estan acompanyades d'un certificat d'autentificació del autor de la fotografia.

•  Com s'han de sol·licitar? Personalment a la biblioteca o a través del correu electrònic de la biblioteca: b.berga.rvc@diba.cat

NORMATIVA DE PRÉSTEC

La finalitat del Servei de préstec de fotografies és contribuir a la major difusió de les obres fotogràfiques dels socis de l'AFTDAO de Berga i gaudir temporalment de les seves fotos al domicili dels usuaris de la Biblioteca de Berga.

 •  El servei de préstec de fotografies està reservat a usuaris de la biblioteca que siguin majors de 18 anys.

 •  Cada usuari podrà gaudir del préstec d'una obra durant un termini de 30 dies.

 •  La biblioteca informarà de les mesures de transport i exposició adequades de les fotos.
    El transport anirà a càrrec de l'usuari.

 •  L'usuari es responsabilitza de retornar la fotografia en perfectes condicions.

 •  La biblioteca, en última instància, es reserva el dret de denegar un préstec de fotografia per motius tècnics o d'oportunitat.

 •  Un cop acabat el termini de préstec l'usuari retornarà la fotografia a la biblioteca. El retard en la devolució serà motiu de     sanció: el préstec se suspendrà indefinidament per a aquelles devolucions amb més d'una setmana de retard.

Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet
Pl. d'Europa, 1. 08600 Berga
Tel. 93 822 13 08
a/e: b.berga.rvc@diba.cat